ബെത്‌ലെഹം വൈവാഹിക സംഗമം
ബാംഗ്ളൂർ

2018 മാർച്ച് 11, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ബാഗ്ളൂർ എം.ജി റോഡിലുള്ള അജന്ത ഹോട്ടലിൽ വെച്ചു നടത്തുന്നു. (ട്രിനിറ്റി സർക്കിളിനു സമീപം.)

ബെത്‌ലെഹം വെബ് സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള Candidates ന്റെയും അവരുടെ Parents ന്റെയും ഒത്തുചേരലാണ് സംഗമം.

ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ Candidates-ന്റേയും Details ഞങ്ങൾ അനൌൺസ് ചെയ്യും. ഒപ്പം വെബ്സൈറ്റിലെ അവരുടെ ഫോട്ടോ Projector ഉപയോഗിച്ച് Screen-ൽ കാണിക്കും.

നമുക്ക് പറ്റിയ Profile കണ്ടാൽ അവരുടെ Profile ID നോട്ട് ചെയ്തു വയ്ക്കണം. അനൌസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് ആ പാർട്ടിയെ നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കാം.

വന്നിരിക്കുന്ന Candidates-നെ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ച് ഏതെങ്കിലും വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും. ഓരോരുത്തരുടെ സംഭാഷണരീതിയും ചിന്താശൈലിയും മറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ Group Discussion വളരെ സഹായകരമാണ്. അതിനാൽ Candidates-നെ കൂട്ടി വരാൻ പ്രത്യേകം പരിശ്രമിക്കുക.

സംഗമത്തിന് ഫീസുണ്ട്, ഹാളിൽ കയറുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും 700 രൂപ വീതം ഓൺലൈനിൽ മുൻകൂട്ടി അടയ്ക്കണം.

10.30 ന് സംഗമം ആരംഭിക്കും. ഉച്ചക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ കേരള സദ്യയോടു കൂടി 2.30 ന് സംഗമം അവസാനിക്കും.

30 ബോയ്സിനും 30 ഗേൾസിനുമാണ് സീറ്റ്. അതുകൊണ്ട് മുൻകൂട്ടി വെബ്സൈറ്റിൽ ഫീസടച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യണം.

ഫെബ്രുവരി 15 മുതൽ സൈറ്റിൽ ബുക്കിംഗ് സൌകര്യം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബെത്‌ലെഹം ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.